News Blog

Blag Nuachta

NEWS BLOG

BLAG NUACHTA

Crannchur na Cásca – Easter Raffle

Comhghairdeas leo siúd a bhuaigh duaiseanna í gCrannchur na Cásca.

Go raibh maith agaibh as tacaíocht leis an Crannchur

Buíochas mór do Coiste na dTuismitheoirí a d’éagraigh an Crannchur.

Is mór ár meas ar an obair go léir ar son na scoile.

 

Congratulations to those who won prizes in the Easter Raffle.

Thank you for supporting the Easter Raffle.

Many thanks to the Parents Committee for organising the Easter Raffle.

We really appreciate your work for the school.

Duais 1: Clann Smullen

Duais 2: Clann Harty

Duais 3: Clann Mc Kiernan

 

TARRAINGT RÁITHIÚIL  – QUARTERLY DRAW

Duais 1: Sinéad Leahy

Duais 2: Sharon Johnston

Duais 3: Caroline Bagley

 

Lá Glas ar taobh na soisir.

Bhí lá glas iontach inniu ar taobh na soisir.

Bhí ná páistí go léir glas.

Bhí na múinteoirí glas.

Bhí an lá glas.

Maith sibh go léir!

 

Amazing green day on the juniopr side today

The children were green.

The teachers were green.

The day was green.

Well done everybody!

RITH 2018 le Rang cúig agus Rang a sé

Ar maidin ghlac Rang 5 agus Rang 6 (agus na múinteoirí) páirt in oll-rith RITH2018.

Thit siad isteach leis an rith ag Camas Barr na gCaoire agus rith siad chomh fada le Radharc na Beanna Boirche agus ansin ar ais go dtí an scoil.

Bhí sé fuar agus fliuch ach bhí an spraoi ag gach duine a ghlac páirt.

Maith sibh Rang 5 agus Rang 6.  Bhí sibh ar fheabhas ar maidin.

Féach roinnt griangraif ar TWITTER RITH 2018

TWITTER RITH 2018

 

This morning Rang 5 and Rang 6 (and the teachers) took part in the ultra-marathon RITH 2018.

They joined the RITH at Barnageera Cove and they ran as far as Mourne View and then back to the school.

It was cold and wet but everyone who took part had great fun!

Well done Rang 5 agus Rang 6. You were amazing this morning.

Caife le Craic agus Rang 5

Comhfhairdeachas le Rang a cúig as an obair go léir ag eagrú an Caife le Craic.

Bhí sibh go maith!

Bhí sibh go h-an mhaith!

Bhí sibh go hiontach!

Bhí sibh ar fheabhas.

Bhí sibh tharr barr!

 

Well done to Rang 5 for the work organising the Caife le Craic.

You were good!

You were very good!

You were amazing!

You were great!

You were excellent!

RITH 2018

Beidh Ranganna 5 agus 6 ag glacadh páirt in ollrith RITH 2018 ar an Céadaoin 14 Márta, 2018.

Beidh na Ranganna 5 agus 6  ag glacadh páirt ó Chamas Barr na gCaoire ar ais go dtí Radharc na Beanna Boirce.

Tá scoileanna timpeall na tíre ag glacadh páirt san ollrith a théann ó Béal Feirste go Lios Tuathail

 

Ranganna 5 and 6 will be taking part in the RITH 2018 ultra run on Wednesday 14th March, 2018.

The 5th and 6th classes will take part from Barnageera Cove to Mourne View.

Schools throughoput the country will take part in the ultra run which runs from Belfast to Listowel.

www.rith.ie

ARCHIVES