Chríochnaigh Seachtain Scoile Ghníomhaí leis an Damhsa Mór ar tráthnóna Aoine.

The Active School Week concluded with the School Dance on Friday evening.

Comhghairdeachas le gach duine a ghlac páirt leis seo agus i rith na seachtaine.

Well done to every one who participated in this and throughout the week.

Bhí an-seachtain go deo sa scoil!

An amazing week in the school.

Comhghairdeachas agus buíochas  le In. Uí Smartt agus gach duine a chabhraigh i rith na seachtaine.

Congratulations and well done to In. Uí Smartt and everyone who helped  during the week.

Comhghairdeachas leis na daltaí go léir a ghlac páirt gach lá. Mar is gnáth bhí sibh go hiontach ar fad!

Congratulations to all the pupils who took part each day. As usual you were simply amazing!

More photos in the Gallery AN DAMHSA MÓR