Comhghairdeachas do gach duine a bhí ar scoil gach lá ar Taobh na Sóisear.

Congratulations to all who were at school every day on the Junior side.

Well done!