Comhghairdeas leis na buaiteoirí ar Crannchúr na Cásac 2019.

Duaiseanna deasa buaite ag daltaí deasa.

Comhghairdeas libh go léir.

Buíochas mór do Coiste na dTuismitheoirí a d’eagraigh  Crannchur na Cásca agus na duaiseanna iontach.

 

Congratulations to the winners of the Easter Raffle 2019.

Lovely prizes won by lovely pupils.

Congratulations to all of you.

A big thank you to the Parents Committee who organised the Easter Raffle and the wonderful prizes.