Buíochas mór do gach duine a thug go fial i mbailiúchán bliantiúil Cumann Naomh Uinseann de Pól.

Bailíodh €577.21 ó phobal na scoile agus táimid fíor bhuíoch daoibh go léir.

Rachaidh an t-airgead seo chun sochar do dhaoine sa cheantar tríd an obair iontach a dhéanann Cumann Naomh Uinseann de Pól sna Sceirí.

Buíochas Mór daoibh go léir.

Léigh faoi stair Cumann Naomh Uinseann de Pól. Deonaigh do Chumann Naomh Uinseann de Pól

 

A very big thank you to everyone who gave so generously in the Saint Vincent de Paul annual collection.

€577.21 was collected by the school community and we are very grateful to you all.

This money will go to the benefit of people in the community through the incredible work of the Saint VIncent de Paul society in Skerries.

A grateful thank you to you all.

 

The Society of St. Vincent de Paul (SVP) was founded in Ireland in 1844. It is the largest voluntary charitable organisation in Ireland.

Read about the history of the St Vincent de Paul Society. Donate to the Saint VIncent de Paul Society.