Bhí an Caife le Craic ar siúl sa Halla inné.

Rinne Rang 5 an-éacht leis a Caife a reachtáil i mbliana.

Maith sibh Rang 5!            Cúig Réalt!

Tháinig na ranganna go léir go dtí an caife agus bhí an spraoi acu ag labhairt as Gaeilge.

Roinnt griangraif thíos anseo. Tuilleadh griangraif sa ghailearaí go luath.

Frásaí:
Tá ocras orm ag féachaint ar na griangraif sin!
Tá ocras ag teacht orm ag féachaint ar na griangraif sin!
Bhí ocras orm ag féachaint ar na griangraif sin!
Beidh ocras orm ag féachaint ar na griangraif sin!
An bhfuil ocras ort?…………..Tá ocras orm.        Níl ocras orm.
An raibh ocras ort?…………….Bhí ocras orm.      Ní raibh ocras orm.
AN mbeidh ocras ort?…………Beidh ocras orm.   Ní bheidh ocras orm.

 

 

The Caife le Craic took place yesterday in the halla.
Amazing feat by Rang 5 to run the Caife this year.
Well done Rang 5!             Five stars!
All the classes came to the Halla and had great fun talking Irish.
Some photos below. More photos in the Gallery soon.
Phrases:
I am hungry looking at those photos!
I am getting hungry looking at those photos!
I was hungry looking at those photos!
I will be hungry looking at those photos!
Are you hungry?       I am hungry.       I am not hungry.
Were you hungry?    I was hungry.     I was not hungry.
Will you be hungry?  I will be hungry.  I will not be hungry.