Tháinig Daidí na Nollag ar cuairt go dtí an Scoil.

Bhí sceitimíní ar gach duine.

Bhí sé le na ranganna sóisireacha sa halla ar dtús agus ansin chuaigh sé timpeall na scoile.

Griangraif ar fáil sa ghailearaí, féach an nasc thíos.

 

Santa came to visit our school.

Everyone was so excited.

He was with the junior classes in the hall first and then he went around the school.

Photographs available in the gallery, see link below.

 

GALLERY