History

Stair

HISTORY

STAIR

Our School History

 Scoil Réalt na Mara was founded in September 1978. Skerries expanded rapidly during the 70’s and this new co-educational primary school was expected to cater for an expanding town with a growing population. Máire Ní Ghógáin was appointed Principal and the school began with 35 Junior Infants.

The school was initially located in what we now call “The Little Theatre” and five years later a new building off the Balbriggan Road was completed to house a population of 371 students, 9 teachers and an Administrative Principal. This new building was officially opened by John Boland T.D. and blessed by Dr. Dermot O’Mahony on October 20th 1983.

 

 An interest in the Irish language and culture was evident from the beginning and these became central to the ethos of the school which continues to this day. Máire Ní Odhráin took over the Principalship in 1994 and continues to serve as Principal. Bernie Ní Chionnaith was appointed Deputy Principal in 1979 and retired in 2014. Joe Ó Fearraigh was appointed Deputy Principal in 2015. The first Learning Support teacher was appointed in 1986 and now the school has the services of 6 Special Education teachers.

 

The importance of parents as “Partners in Education” was recognized from the outset and parents have been involved in every aspect of the school’s development by Parents’ Council, Board of Management, First Communion Breakfasts and Rang 6 Graduations to name but a few.

FOUNDED

“Scoil Réalt na Mara was founded in 1978”

|

FIRST PRINCIPAL

“Máire Ní Ghogáin was the first principal of Scoil Réalt na Mara”

R

OFFICIAL OPENING

“The school was officially opened on 20th October 1983”

 

 By September 1985 the school contained the full range of classes and there were 17 teachers on the staff. Besides teaching the curriculum teachers were also very involved in preparing children for sporting and cultural events. Through the years much help has been given to pupils and teachers by our ancillary staff. This extra help has also contributed to Réalt na Mara winning Fingal Co. Co. awards for best kept school grounds on more than one occasion. Much combined effort from all concerned has resulted in the school having 5 green flags.

Currently, the school has 446 pupils on the registers, one Principal, 23 teachers and two Special Needs Assistants. A new 3 room Special Education extension was opened in 2013. We have families from many countries and our school reflects the changes that have occurred in Irish society over the years. The Irish language and culture continues to be central to the ethos of the school. Today we are involved in preparing children for Gaelic Football leagues, rugby, cricket, hockey, chess, athletics, choral work, Christmas concerts and carol services.

 

 Réalt na Mara has an archive of photographs dating back to the earliest days and they reflect the diversity of events engaged in by the pupils, teachers and oftentimes parents. Our earliest video is one of the Official opening of the new building in ’83 and the videos of Christmas concerts years ago are always worth browsing through.

 

Our Motto ‘Ní Neart go Cur le Chéile’ Unity is Strength. May the spirit of co-operation between pupils, parents and teachers that has been the hallmark of Réalt na Mara from the beginning continue long into the future.

Stair na Scoile

 Bunaíodh Scoil Réalt na Mara í Meán Fómhair 1978. Mhéadaign na Scéirí go gasta sna seachtoidí agus bhí gá le scoil co-oideachasúil le freastal ar an baile a bhí ag fás agus an daonra a bhí ag meadú. Ceapadh Máire Ní Ghógáin mar Phríomhoide agus thosaigh an scoil le 35 Naíonáin Shoisir.

Bhí an scoil lonnaithe san fhoirgneamh ina bhfuil ‘An Amharclann Beag’ anois agus tar éis cúig bliana bhog pobal na scoile, 371 dalta, 9 múinteoirí agus príomhoide, chuig áras nua ar Bhóthar Bhaile Brigín. Bheannaigh an Dr. Diarmuid Ó Mathúna an scoil agus rinne Seán Ó Beoláin T.D. an scoil a oscailt go hoifigiúil ar an 20 Deireadh Fómhair 1983.

 

 

 Bá léir go raib suim sa teanga agus sa chúltur gaelach ón tús agus tá siad seo larnach in éiteas na scoile go dtí an lá atá inniu ann.  Ceapadh Máire Ní Odhráin mar Phríomhoide í 1994. Ceapadh Bernie Ní Chionnaith mar leas Phríomhoide í 1979 agus déirigh sí as í 2014. Ceapadh Joe Ó Fearraigh mar leas Phríomhoide í 2015. Ceapadh an chead múinteoir tacaíochta foghlamha í 1986 agus faoi láthair tá 6 mhúinteoir tacaíochta foghlamha sa scoil.

Tugadh aitheantas ar leith do thuismitheoirí mar ‘phairtnéirí san oideachas’  ón tús agus tá pobal na dtuismitheoirí larnach i saol agus i ngach gné de fhorbairt na scoile msh. trí Choiste na dTuismitheoirí, an Bord Bainistíochta, an Chéad Chomaoineach agus Searmanais Fágala Rang 6.

 

 Faoi Meán Fómhair 1985 bhí líon iomlán de ranganna sa scoil maraon le 17 múinteoir at an fhoireann.  Chomh maith leis an curraclam a theagasc bhí múinteoirí ag ullmhú na daltaí do imeachtaí cultúrtha agus spórtúil. Thar na mbianta tá an-chabhair tughta ag an fhoireann cúnta sa scoil do dhaltaí agus do  mhúinteoirí.  Chuidigh an chabhair breise seo le Réalt na Mara aitheantas agus gradam a bhuachaint ó Comhairle Contae Fhine Gall don timpeallacht scoile is deise.  De bharr obair agus tacaíocht ó chuile dhuine sa scoil tá 5 bhrat glas bainte amach ag Scoil Réalt na Mara go dtí seo.

 

 

Faoi láthair tá 446 dalta cláraithe, maraon le príomhoide agus 23 múinteoir agus beirt cúntoirí oideachas speisialta.  Osclaíodh éite nua trí sheomra don Oideachas Speisialta í 2013. Tá teaghlaigh ó mór chuid tíortha ag freastal at Scoil Réalt na Mara agus is léiriú é seo at na hathruithe atá taghta at sochaí na hÉireann.  Tá an ghaeilge agus an cultúr gaelach fós larnach in éiteas na scoile. Inniu, tá an scoil ag ullmhú daltaí don pheil, rugbaí, cricéad, hocaí, ficheall, luthchleasaíocht, cór na scoile, ceolchoirmeacha Nollag agus seirbhísí carúil.

 Tá cartlann de ghriangraif ag Scoil Réalt na Mara ón tús a léiríonn an éagsúlacht de ócaidí ina raibh daltaí, múinteoirí agus uaireanta tuismitheoirí páirteach.  Baineann an  físeán is sine atá againn le oscailt oifigiúil na scoile í 1983 agus is fiú féachaint siar at na físeain de ceolchoirmeacha na Nollag thar na mblianta.

 

 

Is í mana na scoile ‘ Ní neart go cuir le chéile’. Go dtéigh spiorad an chomh-oibrithe idir dhaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí a bhí  mar bhun-chloch ag Scoil Réalt na Mara ón tús, amach romhainn mar lóchrann sa todhchaí.

ARCHIVES