Is scread é i Rang 3!

Bhí Rang 3 ag foghlaim faoi Edvard Munch agus a phictiúr ‘An Scread’

Rinne siad a gcuid pictiúir féin freisin.

It’s a scream in Rang 3!

Rang 3 were learning about Edvard Munch and his painting ‘The Scream’.

They made their own paintings also.