News Blog

Blag Nuachta

NEWS BLOG

BLAG NUACHTA

Content and Language Learning Integrated (CLIL) Project.

Content and Language Learning Integrated (CLIL) Project.

Following an application process,  were delighted to receive official letter on Thursday from the Minister of Education and Skills, Mr. Joe Mc Hugh, informing us that Scoil Réalt na Mara has been selected as 1 of 6 primary schools nationwide to participate in the pilot phase of the CLIL project.

The pilot phase of the project will focus on a total of 19 educational settings which include secondary, primary and early years settings.

CLIL is a 3 year pilot project to promote the use of Irish as a teaching medium within different subjects and contexts in the school setting and it is an approach that is very much in keeping with the ethos and approach already adopted in Scoil Réalt na Mara by parents, pupils and the school staff.

Year 1 will be a development phase  focusing on the Professional Development needs of participating teachers, the development of resources  and assessment tools.

We are really delighted to share this news with you  and we thank you as parents and pupils for your continued support for the school ethos. We view this as a positive affirmation of all of our efforts to date to promote the natural and incidental use of Irish throughout the school, at home  and beyond.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

I ndiaidh próiseas iarratais, bhí áthas orainn litir oifigiúil a fháil ar an Déardaoin ón Aire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Joe Mc Hugh, ag cur in iúl dúinn gur roghnaíodh Scoil Réalt na Mara mar 1 as 6 bhunscoil ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh sa chéim phíolótach den tionscadal FCÁT.

Díreoidh céim phíolótach an tionscadail ar 19 suíomh oideachais san iomlán lena n-áirítear suíomhanna meánscoile, bunscoileanna agus luathbhlianta.

Is tionscadal píolótach 3 bliana é CLIL chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn mar mheán teagaisc laistigh d’ábhair agus de chomhthéacsanna éagsúla i suíomh na scoile agus is cur chuige é atá ag teacht go mór leis an éiteas agus leis an gcur chuige atá i bhfeidhim cheana féin i Scoil Réalt na Mara ag tuismitheoirí, daltaí agus foireann na scoile.

Céim forbartha a bheidh i mBliain 1 ag díriú ar riachtanais Fhorbairt Ghairmiúil na múinteoirí rannpháirteacha, ar fhorbairt acmhainní agus uirlisí measúnaithe.

Tá an-áthas orainn an nuacht seo a roinnt libh agus gabhaimid buíochas libh mar thuismitheoirí agus mar dhaltaí as ucht an tacaíocht leanúnach a thugann sibh  d’éiteas na scoile. Féachaimid air seo mar dhearbhú dearfach ar ár n-iarrachtaí go léir go dtí seo chun úsáid nádúrtha agus theagmhasach na Gaeilge a chur chun cinn ar fud na scoile, sa bhaile agus níos faide anonn.

Lyndsey Davey ar ais ar scoil!

Bringing it all back home!  MORE PHOTOS IN GALLERY

Buíochas mór do Lyndsey Davey agus Seán Bulger a thóg isteach Corn Brendan Smith agus Corn Sam Maguire nuair a thug siad cuairt go dtí an scoil.

Bhí Jackie máthair Lyndsey in éineacht léi agus bhí Johnny, Louise agus oifigí ó Cláirseach na Scéirí leo freisin.

Cuireadh fáilte mhór rompu go léir agus bhí Lyndsey agus Seán ar fheabhas leis na daltaí go léir.

 

A big thank you to Lyndsey Davey and Seán Bulger who brought the Brendan Smith and Sam Maguire trophies to the school.

Lyndsey’s mother Jackie accompanied her and Johnny, Louise along with  officers from Skerries Harps.

They got a great welcome and Lyndsey and Seán were amazing with the pupils.

MORE PHOTOS IN GALLERY

Book Fair Aonach Leabhair

SCHOOL  BOOK  FAIR  BUY BOOK FAIR VOUCHERS  

 Share the love of reading

10ú, Deireadh Fómhair, 2019

Dear Parents,

 

We are pleased to announce that we are having a book fair in Réalt na Mara.

It will start on Tuesday 22nd October and run for 3 days. You are welcome to come and browse and hopefully buy books for your child anytime on these days.

The Book Fair will be open each morning from 8.50a.m. – 9.15a.m. and each afternoon from 1.30p.m. – 3.00p.m.

Children from Junior Infants to Rang 2 must be accompanied by an older sibling

in the morning from 8.50a.m. – 9.15a.m. or parents may collect their child to accompany them to the Book Fair. On the first morning we would ask that only children accompanied by a parent/adult visit the Book Fair.

Children from Rang 3 upwards will be allocated a time to visit the Book Fair

with their teacher on Wednesday 23rd. It is possible to purchase gift vouchers online before the Book Fair and avail of a 20% discount. Vouchers can be purchased at www.celtictravellingbooks.com/giftvouhers.

The accompanying brochure shows some of the range of books covering many subjects, both fiction and non-fiction, for children of all reading abilities.

Our school will benefit from all sales. The funds generated will allow us to provide lots of reading material for the children so we welcome your help with this exciting book event.

Thank you for your support.

Le gach dea ghuí,

In. Uí Raghallaigh,

Book Fair Co-ordinator

 

 

BOOK FAIR VOUCHERS

Book Fair Gift Vouchers  BUY BOOK FAIR VOUCHERS

Save €€€s with our Book Fair Gift Vouchers! They’re the simple, secure way to ensure children get the books they want when the Book Fair arrives and are perfect if parents can’t make it to the Book Fair or you have a cashless school.

Even better, you’ll save 20% when you buy online meaning a €12 voucher costs only €10, a €6 voucher costs only €5 and so on.

Your school will earn Rewards for free books on the full value of the voucher, rather than the discount price.

Once a purchase has been made, customers will receive the voucher in an email which can be printed and given to the child – much safer to carry than cash! Vouchers can be purchased up until midnight on the day of collection of the Book Fair.

Buy a Book Fair Gift Voucher

Terms and conditions

CHRISTMAS ANNUALS BLIAINIRIS NOLLAG

BLIAINIRIS NOLLAG

Christmas Annuals 2019

Christmas Annuals can be ordered (CLICK FOR FORM BELOW).

This year there are two sets of Annuals to choose from and parents/pupils have a choice as to which to order or to order from both sets if you wish.

Completed order forms with payment enclosed must be submitted to the  school office by Friday 25th October.

Orders will not be accepted after that date and annuals cannot be ordered after that date.

Samples Christmas Annuals are available to view inside main entrance.

Annuals will be distributed via the eldest child in the family, prior to Christmas.

NB: FRIDAY 25th OCTOBER IS THE FINAL DAY TO ORDER CHRISTMAS ANNUALS

ORDER FORM

PERSONALISED CHRISTMAS CARDS – CARTAÍ PEARSANTAITHE NA NOLLAG

CARTAÍ PEARSANTAITHE NA NOLLAG

Scoil Réalt na Mara Parents Council – Personalised Christmas Cards 2019

Dear Parent/Guardian,

This year the Parents Council are delighted to advise you that we will offering you the opportunity to buy Personalised Christmas Cards again which will be coloured/designed by your child.  We will be working with a card company who will produce the cards.

Junior/Senior Infants – each child will receive a preprinted template to colour in.

Rang 1 to Rang 6 – each child will receive a blank template so they can design their own card.

Once the drawing is complete, the card company will produce a sample card which will be given to each child along with an order form for you to complete and return to the school along with the payment.  Please note there is no obligation to buy cards.

Please note by completing the order form you are authorising the card company to hold your child’s name for the sole purpose of producing the cards. Once the order is complete this information will be deleted.

Important dates:

14th October                Templates will be given out to each child.

21st October                Deadline for return of completed drawings.

11th November(Approx)         Sample cards will be distributed to each child who sent in a drawing, along  with an order form for you to complete.

18th November                        Deadline to receive back completed order form and payment.

2nd December(Approx)          Christmas cards complete and ready for distribution.

Deadlines – To ensure we have the Christmas cards on time we must adhere to these dates – we cannot accept late drawings or orders.

Pricing:

10 cards            €8.00

20 cards          €15.00 (based on 20 of same design only)

30 cards          €20.00 (based on 30 of same design only)

 

In order to get the best quality card here are a few tips:

Do….Don’t…
·         Make bright colourful designs that fill the box on the template provided

·         Use paint, markers, pens, crayons and pencils

·         Use the template the correct way up

·         Use Highlighters

·         Use pale colouring pencils/crayons

·         Use glitter or gel pens

·         Use Luminous gel pens/pencils

·         Fold the drawing or use staples/sellotape/glue

 

If for whatever reason you require a replacement template they will be available from Joan during school office hours. However, the deadlines above will still apply.

Please do not photocopy the template as this will reduce the quality of the print.

If you have any questions please contact any member of the Parents Council or email parents_assoc_realtnamara@eircom.net

Ealáin álainn a rinne Rang 6

Tá ealáin álainn a rinne Rang 6 ar taispeaint taobh amuigh de seomra ranga  Rang 6.

Tá na pictiúraí bunaithe ar an téama scáil (reflection).

Tá siad an éifeachtach agus machnamhach!

 

Beautiful art work from Rang 6 on display outside the Rang 6 classroom.

The pictures are based on the them of reflection.

They are very effective and reflective!

 

Rang 1 amuigh faoin spéir!

Bhí Rang 1 amuigh faoin spéir, sa chlós an tseachtain seo caite.

Bhí Corpoideachas trí Ghaeilge ar siúl acu.

Bhain siad an-spraoi as!

Bhí an aimsir go deas.

Fómhar beag na ngéanna atá againn  (‘small autumn for the geese’ – Indian summer )

 

Seas   Seasaigí – Stand
Rith    Rithigí – Run
Siúl    Siúlaigí – Walk

Siúl go mall    Siúlaigí go mall – Walk slowly
Rith go mall       Rithigí go mall – Run slowly
Seas in áit na mbonn  Seasaigí in áit na mbonn   – Freeze

Seas ar an spota  Seasaigí ar an spota    -stand on the spot
Léim    Léimigí – Jump
Suigh  Suígí – Sit

Naíonáin bheaga ag éisteacht

Ag éisteacht timpeall na scoile!

Bhí Naíonáin Bheaga ag éisteacht amach do fuaimeanna timpeall na scoile i rith na seachtaine.

Chuaigh siad timpeall na scoile ag éisteacht  go cúramach.

Chuala siad glao gutháin.

Chuala siad páistí ag caint.

Chuala siad múinteoir ag caing go hard.

Maith sibh Naíonáin Bheaga!

 

Listening around the school!

Junior infants were listening out for signs around the school during the week.

They went around the school listening carefully. 

They heard a phone ringing.

They heard children talking.

They heard  a teacher talking loudly. 

Well done Junior Infants!

 

Samhradh beag

Rang 6 ag cleachtadh Peil ar maidin.

Bhí Rang 6 amuigh ar maidin ag cleachtadh peil le Johnny agus Louise.

Bhí an mhaidin gleoite agus an ghrian go h’ard sa spéir.

Ní raibh aon scamaill sa spéir.

Tá samhradh beag (Indian summer)  againn.

 

 

ARCHIVES