Bhí Rang 1 amuigh faoin spéir, sa chlós an tseachtain seo caite.

Bhí Corpoideachas trí Ghaeilge ar siúl acu.

Bhain siad an-spraoi as!

Bhí an aimsir go deas.

Fómhar beag na ngéanna atá againn  (‘small autumn for the geese’ – Indian summer )

 

Seas   Seasaigí – Stand
Rith    Rithigí – Run
Siúl    Siúlaigí – Walk

Siúl go mall    Siúlaigí go mall – Walk slowly
Rith go mall       Rithigí go mall – Run slowly
Seas in áit na mbonn  Seasaigí in áit na mbonn   – Freeze

Seas ar an spota  Seasaigí ar an spota    -stand on the spot
Léim    Léimigí – Jump
Suigh  Suígí – Sit