Select Page

Wear the Helmet!

We ask that everyone cycling to and from school would wear a helmet.

It is very important to be safe as we cycle to and from school.

Put the helmet on your head!

Photos here of some very wise cyclists!

 

Caith an Clogad!!

Iarrtar ar gach duine atá ag rothaíocht ar agus ón scoil clogad (helmet) a chaitheamh.

Tá sé an tábhachtach bheith slán agus sinn ag rothaíocht ar scoil.

Cuir an clogad ar do cheann!

Grianghraif anseo de rothaithe críonna.